Latest Posts

Leading Posts

What is Arduino?

In: Products On: Hit: 2335
Ардуино е платка за разработка с огромни възможности и отворен код. Снабдена с мощни микроконролери от фамилията ATmega, Ардуино изпълнява ролята на "мозъка"...

Read more

ESP8266 IoT by Espressif

In: Products On: Hit: 1968
ESP8266 е чипа който направи фурор през последната година в средите на разработчиците на свързани устройства. Комбинацията от ниска цена и мощен Tensilica...

Read more