Products

Products to build your projects or improve your life.

Recent blog posts

What is Arduino?

In: Products On: Hit: 333
Ардуино е платка за разработка с огромни възможности и отворен код. Снабдена с мощни микроконролери от фамилията ATmega, Ардуино изпълнява ролята на "мозъка"...

Read more

ESP8266 IoT by Espressif

In: Products On: Hit: 335
ESP8266 е чипа който направи фурор през последната година в средите на разработчиците на свързани устройства. Комбинацията от ниска цена и мощен Tensilica...

Read more

Boat Vitals

Boat Vitals

In: Products On: Hit: 151
Advanced boat monitoring system designed to deliver near real-time data.
Showing 1 - 8 of 10 items