What is Arduino?

In: Products On:

Ардуино е платка за разработка с огромни възможности и отворен код. Снабдена с мощни микроконролери от фамилията ATmega, Ардуино изпълнява ролята на "мозъка" на роботи и интерактивни проекти. Ардуино може да "усеща" заобикалящия го свят с помощта на различни сензори (напр. за звук, светлина, докосване, движение и др.) и да реагира на промени в заобикалящата среда (напр. като задвижва електомотори и командва уреди издаващи звук или светлина).

Ардуино е  платка за разработка с огромни възможности и отворен код. Снабдена с мощни микроконролери от фамилията ATmega , Ардуино изпълнява ролята на "мозъка" на роботи и интерактивни проекти. Ардуино може да "усеща" заобикалящия го свят с помощта на различни сензори (напр. за звук, светлина, докосване, движение и др.) и да реагира на промени в заобикалящата среда (напр. като задвижва електомотори и командва уреди издаващи звук или светлина).

Последното поколение от най-популярната платка Ардуино разполага с:

  • 14 цифрови пина (могат приемат сигнали от on/off сензори; или да подават напрежение от 5 волта)
  • 6 аналогови входни пина (могат да приемат показания от аналогови сензори)
  • 6 аналогови изходни пина (използват ШИМ за да маскират цифровите изходи като аналогови)

Освен със сензори и задвижващи механизми (като електромотори, светодиоди, пиезо говорители, и др.) Ардуино може да си комуникира двупосочно и със софтуерни програми като Flash, Pure Data (PD), Processing и др.

Разработена в образователна среда, платформата Ардуино, която освен платката включва и среда за програмиране (IDE), е лесна за използване и изключително подходяща за тези които навлизат в света на роботиката и интерактивните проекти. Въпреки лесната употреба, Ардуино е много мощна платформа с хиляди приложения, което я направи най-популярната сред "направи си сам" ентусиастите по света за последните години. 

Related by Tags